tin tức/hot-posts

Các bài đăng gần đây

Xem tất cả
Mẫu cam kết để không bị tính thuế tncn năm 2020
Tính thuế thu nhập cá nhân(tncn) cho người làm hai(2) nơi
Các khoản phụ cấp không bị tính thuế tncn
Các trường hợp giảm trừ gia cảnh năm 2020
Lao động cư trú và lao động không cư trú là gì?
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

Bảng tính thuế thu nhập cá nhân

Là số người sinh sống phải phục thuộc vào tiền lương của bạn như ba mẹ quá tuổi lao động, con nhỏ...

Là tổng số tiền phụ cấp bạn được miễn thuế( không bao gồm khoản giảm trừ cho bản thân 11 triệu)

Tính

Thuế của bạn:

Là số người sinh sống phải phục thuộc vào tiền lương của bạn

Là tổng số tiền bạn được miễn thuế

Tính

Thuế của bạn:

DMCA.com Protection Status