Cách tính thuế tncn

Cách tính thuế thu nhập cá nhân tính theo lũy kế từng phần - giống cách tính giá điện hiện nay. Chi tiết như sau: 

Với lao động cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Điều 22. Biểu thuế luỹ tiến từng phần 1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này. 2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau: 

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

 Điều 23. Biểu thuế toàn phần 1. Biểu thuế toàn phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật này. 2. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:

 

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

a) Thu nhập từ đầu tư vốn

5

b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

5

c) Thu nhập từ trúng thưởng

10

d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

10

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này

20

0,1

e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này

25

 

2


Vơi mức giảm trừ cho bản thân 11 triệu đồng/tháng. Người phụ thuộc 4,4 triệu/người/tháng ta có công thức như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất

Trong đó: Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập - các khoản được miễn thuế( giảm trừ cho bản thân 11 triệu + người phụ thuộc 4,4 triệu/người/tháng + bảo hiểm bắt buộc.....)

Tổng thu nhập là bao gồm tất cả các khoản thu nhập: tiền lương, tiền công, tiền thưởng mang tính chất tiền lương...

Các khoản được miễn thuế: xem thêm ở đây

Chúng ta áp dụng bảng sau để tính cho nhanh:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 05 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)

5% TNTT

2

Trên 05 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

Lưu ý: Khi tính hàng quý cần cộng tổng các tháng lại để kê khai quý, nhưng cuối năm quyết toán lại cộng tổng các tháng rồi chia cho 12 tháng.

Với lao động cộng tác viên hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng có cư trú

Lao động là cộng tác viên, thời vụ giao khoán mà có thu nhập trên 2 triệu đồng/lần

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất 10%

Nếu cá nhân chỉ duy nhất có một nguồn thu nhập và dự kiến thu nhập tính thuế( sau khi giảm trừ gia cảnh) chưa tới mức 11 triệu/tháng thì không phải đống thuế thu nhập cá nhân. Mà đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn làm cam kết theo mẫu 02/ck-tncn theo thông tu 92 để tổ chức trả thu nhập không trừ thuế tncn.

Với lao động không cư trú: 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất 20%


Trên đây là bảng tính thuế tncn tạm tính mà chúng tôi hướng dẫn. Mỗi cá nhân sẽ có các khoản giảm trừ cũng như thu nhập khác nhau. Liên hệ với chúng tôi theo số 0824240000 để được hướng dẫn hoặc chát với nhân viên kinh doanh để biết thêm thông tin


x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

Bảng tính thuế thu nhập cá nhân

Là số người sinh sống phải phục thuộc vào tiền lương của bạn như ba mẹ quá tuổi lao động, con nhỏ...

Là tổng số tiền phụ cấp bạn được miễn thuế( không bao gồm khoản giảm trừ cho bản thân 11 triệu)

Tính

Thuế của bạn:

Là số người sinh sống phải phục thuộc vào tiền lương của bạn

Là tổng số tiền bạn được miễn thuế

Tính

Thuế của bạn:

DMCA.com Protection Status